Skip to Content

Ångest – Information Om Orsaker, Typer, Besvär Samt Behandling

Ångest – Information Om Orsaker, Typer, Besvär Samt Behandling

Ångest är en väldigt intensiv känsla av oro, nervositet och rädsla.

Alla har förmodligen någon gång i livet känt av dessa känslor och upplevt ångest, men för vissa personer tar ångesten över vardagen och skapar därmed problem i livet.

Ångesten upplevs olika beroende på olika personer.

En del av ångesten är helt naturlig, och alla människor upplever den i sitt liv, medan den för andra kan vara en konstant oro, rädsla eller panik.

När ångesten kommer görs personen uppmärksam på alla hot som finns i omgivningen, och kroppen förbereder sig för att kunna komma ifrån hotet.

Detta gör kroppen av sig själv genom att öka nervsystemet i kroppen som får förmågan att fly, att öka.

Detta genom att adrenalinet pumpas ut i blodet och på så sätt förbereder kroppen.

Orsaker till ångest

Ledsen tonåring som tittar bort sitter på en soffa i vardagsrummet hemma

Det finns många olika anledningar till varför en person får ångest, precis som den kan upplevas på många olika sätt.

Vanligtvis delas orsakerna till ångest upp i två olika faktorer: biologiska faktorer och omgivningsfaktorer.

Biologis

Fundersam tjejsammanträde på tröskeln som omfamnar knä som ser fönstret

Forskningen har kommit fram till att ångest kan vara ärftligt, vilket innebär att personer som har nära släkt som lider utav ångest, har större risk för att få samma problem.

Forskningen har kommit fram till att ca 30% av de personer som lider utav ångest har ärftliga problem

Ångest kan också bero på obalanser i hjärnan.

Flera studier har gjorts som visar att personer med ångest oftast har problem med olika substanser i hjärnan såsom serotonin eller noradrenalin.

Forskningen har dock inte kunnat visa om det är ångesten som leder till obalansen, eller om obalansen leder till ångesten.

Omgivningens påverkan

Ledsen tjej som ser ut ur fönstret, filtrerad tappning

Det är inte alla som lider utav ångest som har de biologiska förutsättningarna till det.

För de allra flesta är det någonting i personens omgivning som är anledningen till ångestkänslorna.

Omgivningen innebär allt som inte har med genetiken att göra, det kan vara din arbetsplats, tidigare upplevelser eller personer i din närhet.

Personer som varit med om trauma under sin barndom har större risk för att drabbas av ångest i vuxen ålder.

Forskningen har också visat att vissa personer i olika grupper lider mer utav ångest än andra, det är oftast arbetslösa och minoritetsgrupper.

Den allra vanligaste anledningen till att personer upplever ångest är när det sker en stor livsförändring. Det kan vara alltifrån skilsmässa, graviditet eller pensionering.

Sju typer av ångest

Stående av en härlig flicka med flygande hår i vinden

Bli inte orolig om du känner igen dig i flera av kategorierna.

Som ovan nämn är det vanligt alla någon gång befunnit sig där och haft ångestkänslan.

Generaliserat ångestsyndrom

Ledsen ung kvinna med glasögon som sitter i soffan hemma, hon är deprimerad och ensam

Även förkortat till GAD innebär långa perioder av konstant oro som inte kan kontrolleras.

Denna typ av oro leder till negativa tankar, obehagliga känslor i kroppen, men även fysiska symptom.

GAD är en typ av generell ångest och kan komma när som helst.

Personer som har GAD upplever ångest dagligen.

Social ångest

Huvudstående av en ganska ung brunettflicka i fridfullt uttryck

Personer som lider av social ångest känner en konstant rädsla inför sociala situationer.

Ångesten innebär tankar om att andra människor ska döma en, eller att man ska göra bort sig.

Denna typ av ångest är en av de vanligaste typerna.

Vissa känner av den inför vissa speciella situationer, medan andra upplever det dagligen inför alla vardagliga sociala situationer

Kallas även för torgskräck, och innebär att ångesten dyker upp i samband med offentliga platser, t.ex. köpcenter, bussar eller liknande.

Personer som lider utav agorafobi är oftast oroliga och rädda för att besöka dessa platser, för att inte drabbas av en panikattack.

Panikångest

sorglig kvinna som sitter på golvet och tittar på avstånd

Detta kallas även för paniksyndrom och innebär att personen upplever återkommande panikattacker.

En panikattack innebär en känsla av rädsla och oro som uppstår av sig själv, och kan pågå alltifrån några minuter, men även upp till flera timmar.

Denna typ av ångest skiljer sig från andra då den oftast är kortvarig till skillnad från de andra typerna.

När en panikattack upplevs känner personen oftast snabba hjärtslag, skakningar, tryck över bröstet och overklighetskänslor.

Fobier

ledsen tjej som sitter vid kusten på stranden och tittar på avståndet till havs

Fobi innebär en riktig rädsla för någonting som egentligen inte är så farligt.

En fobi kan utvecklas för vad som helst, smuts, kräkningar, höjder, instängda rum mm.

Tvångssyndrom

vacker fräknig ung vuxen flicka med rött hår

Även kallat för OCD innebär återkommande tankar och ritualer.

Tankarna som kommer är oönskade och påträngande för personerna, och de handlar oftast om hemska saker som kan hända.

För att komma ifrån de tankarna händer det många gånger att personer utvecklar OCD till tvångsbeteenden istället.

Det kan handla om allt från att låsa dörren flera gånger, ha sakerna i huset på ett speciellt sätt, eller tvätta händerna flera gånger i onödan.

Posttraumatiskt stresssyndrom

en vacker ung flicka som sitter sorgligt

Kallas även för PTSD och kan uppstå hos personer som varit med om någon obehaglig upplevelse någon gång.

Det kan vara allt från enskilda händelser som sexuellt övergrepp, eller händelser som pågått under en längre tid så som mobbning.

För personer som lider utav PTSD kommer ångesten oftast som mardrömmar eller minnesbilder där händelsen återuppspelas.

Dessa personer upplever en så pass stark ångest att de oftast försöker undvika platser som kan påminna dem om dessa händelser

Hur känns ångest?

Ung flicka som vilar och ånger det fattade beslutet

Oftast upplevs ångest som en obehaglig känsla av oro och rädsla i kroppen. Detta är dock väldigt individuellt. Vanliga symptom är:

– Svårigheter med att kunna slappna av och känna sig trygg

– Känslor av osäkerhet och oro

– Tankar om att dåliga eller hemska saker ska hända

– Känslor av rastlöshet och att konstant vara på spänn

– Overklighetskänslor – att känna att man inte befinner sig i verkligheten

– Koncentrationssvårigheter på grund av rädslan.

Eftersom det fysiska och psykiska välmåendet hänger ihop, är det även väldigt vanligt att uppleva fysiska symptom i samband med ångesten.

Även dessa symptom kan vara väldigt olika från person till person. Vanliga symptom är:

– Tryck över bröstet

– Ilningar i kroppen

– Muntorrhet

– Darrande händer

– Svårigheter med att andas

– Ont i magen och/eller diarre

– Svaghet i musklerna

– Klump i halsen

Personer som lider av panikångest upplever oftast de fysiska symptomen just under en pågående panikattack.

Kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi

ung kvinna som besöker terapeutådgivare

Kognitiv beteendeterapi även förkortat till KBT är en av de vanligaste terapimetoderna för att behandla ångest med.

KBT innebär att du och din psykolog tillsammans kommer att ta fram vilka tankar och känslor som är kopplade till din ångest.

Ni kommer att gå igenom hur du upplever ångestkänslorna och när de uppstår, i samband med vilka situationer.

Ni kommer sedan tillsammans att arbeta med att utmana de negativa tankarna som är kopplade till din ångest.

Oftast får man som uppgift mellan mötena att anteckna när ångesten upplevs samt vilka tankar som uppstod just då.

Psykodynamisk terapi är också en väldigt vanlig terapi som används emot ångesten.

Det som skiljer den från KBT är att man i denna terapi istället fokuserar på bakgrunden till ångesten som upplevs, det kan vara negativa omedvetna levnadssaker som skapar ångesten.

Istället för att skriva ner tankar och känslor som upplevs under ångesten, försöker man istället att ta reda på vad som är anledningen till problemet samt varför.

I denna typ av terapi pratar man mer om personens tidigare liv, vad de har upplevt samt hur det påverkar deras välmående idag.

Ångest är en av de vanligaste anledningarna till att människor söker hjälp hos psykologer.

Just anledningarna till själva ångesten är olika och varierar från person till person.

Vissa lider av generell ångest som är närvarande i olika situationer som upplevs dagligen, medan andra känner ångest för en specifik situation som kanske uppstår ett fåtal gånger per år.

Tips på att dämpa din ångest själv

kvinna som sitter på sängen på morgonen med solljus från fönstren

Om du lider utav ångest, men känner att du inte riktigt behöver träffa en psykolog ännu, så finns det en del saker du själv kan göra för att minska dina besvär.

Nedan finns tips på hur du själv kan minska din ångest:

– Sov ordentligt – Om kroppen har för lite sömn blir den mer sårbar för stress, därför är det viktigt att sova ordentligt och låta kroppen vila.

– Fysisk aktivitet – Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för kroppen eftersom den producerar hormoner som du mår bra av och som motverkar ångest när du tränar.

– Andas djupt – Ta långa djupa andetag. Kroppen kommer att känna sig mycket lugnare när du tar djupa andetag

– Minska kaffe och nikotin – nikotin och koffein stimulerar det centrala nervsystemet i hjärnan som i sin tur kan utlösa stress och ångest

– Gör något du tycker om – när du sysselsätter dig själv med saker du tycker så kommer hjärnan och kroppen att fokusera på något positivt istället för det negativa.

– Åt regelbundet och hälsosamt – En bra och ordentlig kost förbättrar tarmfloran där mycket hormoner produceras. Dessa hormoner behövs i kroppen för att minska ångesten.

– Läs på – Ju mer kunnig du är desto mer kommer du att förstå att ångesten inte är något farligt och inget du behöver stressa upp dig för. Det är endast ett falskt alarm som bildas i kroppen, och på så sätt kommer du lättare att kunna komma över den själv.

Ångest i sig är helt ofarligt. Den största risken som finns med att leva med ångest under en längre tid är att du som person till slut kommer att börja undvika platser och situationer som ger dig ångest.

När sådana situationer börjar undvikas, så hindrar du dig själv från att leva ett liv som du egentligen vill leva, vilket i sin tur förvärrar ångesten som tar allt mer plats.

På så sätt minskar även din självsäkerhet och du känner att du inte är kapabel till att klara någonting själv, utan väljer istället att stänga dig inne där du känner dig säker.

Långvarig ångest kan göra att du känner dig rastlös, lättirriterad eller blir ännu känsligare för stress.

Det kan även innebära att du får sömnsvårigheter som i sin tur ökar ångesten ännu mer.

Om droger eller alkohol används för att dämpa ångesten, så finns det stor risk till att detta till slut utvecklas till ett beroende, då har du istället ännu mer problem, och ännu svårare problem att ta itu med.

Vård

Ledsen kvinna i blåsigt väder

Du bör absolut ta kontakt med en vårdcentral om du har följande symptom:

– Du har börjat undvika ställen eller situationer på grund av rädsla för att få ångest

– Du har haft återkommande panikattacker under minst en månad

– Du har fobier, tvångstankar eller tvångsbeteenden som påverkar din vardag

– Du lindrar din ångest med alkohol, narkotika eller självskadebeteenden.

Du kan även söka vård på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

På www.1177.se kan du se vart den befinner sig i just din kommun.

Om du vill vara anonym kan du ringa till en stödlinje eller telefonjour.

Här finns personer som lyssnar, som kan ge dig både råd och stöd, och främst av allt, du kan vara anonym.

Om det har gått så pass långt att du har tankar på att ta ditt liv, kontakta då en psykiatrisk akutmottagning, eller ring 112, om det är akut.

Ångest - Information Om Orsaker, Typer, Besvär Samt Behandling