Skip to Content

Faktorer Som Påverkar Om Din Partner Kommer Att Vara Otrogen

Faktorer Som Påverkar Om Din Partner Kommer Att Vara Otrogen

Det finns en exakt definition av vad otrohet är. Vad som anses vara otrohet är väldigt individuellt och skiljer sig ofta från par till par och från individ till individ.

Vissa personer tycker att otrohet är om partnern endast tänker tanken på att vara med någon annan eller flirtar med någon, medan andra anser att otrohet är att ha sexuell handling med någon annan.

Det finns även vissa personer som inte har några som helst problem med att partnern kysser eller har sex med andra personer, och tycker inte att det är otrohet, så länge deras partner är medveten om vad de gjort.

Detta kallas för öppet förhållande.

Otrohet kan man förklara som att den ena partnern bryter en överenskommelse om vad som gäller i relationen och det är upp till varje par att komma överens om var gränsen går, och vad som otrohet anses innebära.

Om man inte har kommit överens med sin partner om vart gränsen går kan det uppstå förvirring och bråk.

En del förhållanden brista och parterna gå skilda vägar ifall ena partnern varit otrogen, medan andra förhållanden kan komma över det och gå vidare.

en man och en kvinnakyss

Oftast pratar man inte öppet om detta i ett förhållande, det brukar vara för de flesta ganska självklart, men det är alltid bra att prata igenom vad som gäller, vad man tycker och inte tycker är okej samt hur ni vill ha det tillsammans, allt detta för att undvika problem i förhållandet i framtiden.

Då kan båda parterna veta hur de ska bete sig mot varandra och mot andra personer.

Otrohet kan väcka riktigt starka känslor både hos den partnern som blivit sviken, men även hos den som varit otrogen.

Den som var otrogen skyller ofta på att denne saknade någonting i relationen medan den som blivit sviken upplever sig oftast som otillräcklig, och kan känna sig skyldig själv.

Självklart kan även otrohet bero på att någonting är fel i den relationen man befinner sig i, och när man undviker att lösa problem som finns i förhållandet, är det oftast just på grund av dessa problem, den mer ”dominanta” partnern som till slut är otrogen.

en man och en kvinna tittar på varandra och står

Den ”svaga” partnern är oftast den som upplever sig själv som offer och som ger allt för att försöka lösa problemen.

Otrohet kan helt enkelt ha flera olika anledningar. Studier som gjorts visar att en av de vanligaste orsakerna är att personen söker någonting nytt eller en typ bekräftelse.

När båda partnerna i ett förhållande inte trivs, så väljer många att gå den enklaste vägen genom att vara otrogen, som sedan leder till att förhållandet avslutas. att avslutas.

Många personer tycker att det är ett enklare sätt att avsluta ett förhållande istället för att helt enkelt prata öppet om det med sin partner och berätta för honom/henne att inga känslor längre finns kvar.

Otrohet har inte alltid med kärlek att göra, dvs. att om ens partner söker bekräftelse hos andra behöver det inte betyda att de inte älskar sin partner.

Det kan istället finnas andra orsaker från tidigare förhållanden som gör att personen känner att denne inte duger.

en man och en kvinna som sitter på en klippa

Lögner i förhållanden har många gånger att göra med rädslan av att förlora.

Även om man har en kärleksfull relation till sin nuvarande partner och är lycklig i sitt förhållande, så kan behovet av bekräftelse ha att göra med någon person från ett tidigare förhållande som inte kunde denne ge kärleken som förtjänades just då.

Det behöver inte alltid handla om relationer i ett förhållande, det kan även ha att göra med dåliga familjerelationer där bekräftelse och kärlek från föräldrarna inte finns/fanns.

Som tidigare nämn, de flesta personer som är otrogna är det för att de saknar någonting, eller för att de helt enkelt vill avsluta förhållandet.

Det kan vara något som fattas i relationen man befinner sig just nu, men det kan också ha att göra med oss själva, och hur pass självsäker eller nöjd man är med sig själv och sitt liv.

Någonting som fattas i förhållandet kan vara att man upplever att det är för lite närhet och känslor mellan varandra eller att man inte får bekräftelse från sin partner och helt enkelt inte känner sig älskad på det sätt man har ett behov av.

en man kysser en kvinna på kinden

När anledningen till otroheten är att man vill avsluta förhållandet, handlar det då oftast om den inre smärtan som man vill komma bort från.

Det kan vara någonting som man som person inte har bearbetat tillräckligt från ett tidigare förhållande som hela tiden finns i baktanken.

Det kan vara allt ifrån att man sörjer någon närstående, en skilsmässa eller någonting annat som varit svårt att acceptera och bearbeta.

Många personer ser otrohet som någonting som inte kan förlåtas och oftast aldrig komma över. Det förknippas också ofta med att man inte älskar sin partner och inte är lycklig i sitt förhållande.

Om du känner att du lockas av att träffa eller flirta med andra personer, trots att du är i ett stabilt förhållande bör du ställa dig frågan vad anledningen till detta är.

Är det något problem med din partner – se då till att prata om det och lösa det.

Är det istället ett problem som du har från ditt förflutna, försök då att bearbeta det, för att tillslut inte hamna i en situation där du är otrogen, och din partner (som du för övrigt är lycklig med och kär i) väljer att avsluta förhållandet.

en man och en kvinna sitter i gräset omfamnar

Undrar du om din partner kommer att vara otrogen? Nedan tar vi upp 5 faktorer som kan påverka detta.

1. Din partner var otrogen med dig mot sitt ex
Bara för att din partner tidigare varit otrogen, betyder det inte att han kommer att vara det igen, men risken finns alltid.

Många studier visar att personer som en gång varit otrogna, oftast är det igen.

Detta har att göra med att deras hjärna och känsla har allt svårare för att känna skuldkänslor.

2. Din partner har tidigare varit offer för psykisk misshandel

Detta betyder självklart inte att alla personer som varit utsatta för psykisk misshandel är otrogna.

Detta handlar inte endast om psykisk misshandel i tidigare förhållanden.

Om personen har utsatts för psykisk misshandel av sina föräldrar eller i skolan någon gång, kan det vara en av anledningarna till att han har ett behov av att få bekräftelse från flera personer samtidigt.

en man och en kvinna ligger i gräset och rör vid deras läppar

3. Din partner har själv varit offer för otrohet

Otrohet kan vara riktigt svårt att hantera för den som blivit drabbat.

Många personer upplever att de själva är problemet och anledningen till att deras partner varit otrogen. För att då få bekräftelse och må bra för stunden, kan det istället leda till att han själv är otrogen.

4. Din partner är osäker i sig själv

Dålig självkänsla drabbar inte bara personen i sig, utan hela förhållandet. Dålig självkänsla bidrar till ett stort behov av bekräftelse från andra.

Det betyder inte att personen vill göra slut med dig och att han inte får bekräftelse och kärlek ifrån dig.

Det kan helt enkelt vara ett behov han har, av att få bekräftelse av så många som möjligt, eftersom osäkerheten försvinner för stunden.

5. Hans föräldrar har varit otrogna mot varandra

Om din partner har växt upp med föräldrar som varit otrogna mot varandra, finns risken att även han kommer att vara otrogen.

kvinnan låg på mannen och skrattade

 

Det kan antingen vara att en av föräldrarna varit otrogen, men även båda. Det behöver inte alltid vara föräldrarna, det kan också vara någon annan i personens närhet som stått honom nära.

Anledningen till detta är att han som liten fått signaler om att detta är normalt och okej.

Om din partner varit otrogen vet du säkert hur det känns, man är både arg, ledsen, sårad och förtvivlad.

En känsla som helt enkelt inte går att förklara med ord för någon som aldrig varit ett offer. Du måste vara medveten om att det är han som har gjort fel, och inte du.

Det är lätt att trycka ner sig själv, vilket är viktigt att inte göra, då det inte är ditt fel.

Försök att inte tänka tankar om din partner med andra, och viktigast av allt, konfrontera inte personen din partner varit otrogen med.

Det är inte hennes ansvar, hon kanske inte ens visste om att han är i ett förhållande. Det är helt och hållet hans ansvar och hans fel.

Om du ändå vill förlåta din partner och fortsätta ert förhållande, måste ni båda vara medvetna om att förtroende är svårt att återfå.

mannen sköt kvinnan i armarna

Det krävs mycket av er båda, du får inte trycka ner allt han gör eller säger bara för att ge en ”pik” om att du inte litar på honom, och han måste definitivt visa att han ångrar det han gjort, samt ge dig bekräftelse och försöka visa, på alla möjliga sätt att detta aldrig kommer att upprepas igen.

Terapi hos en neutral person, så som en psykolog kan vara lösningen, då han/hon kan ge er sina synpunkter i svåra situationer ur ett professionellt perspektiv.

Han eller hon kan också hjälpa er att ta er ur situationen, genom att ge er tips på hur du kan återskapa förtroenden, men också hur din partner kan hjälpa dig på vägen då det är han som gjort fel.

Faktorer Som Påverkar Om Din Partner Kommer Att Vara Otrogen