Skip to Content

Liknande Karaktärsdrag Mellan Narcissister Och Psykopater

Liknande Karaktärsdrag Mellan Narcissister Och Psykopater

Begreppet narcissism kommer ifrån den grekiska mytologin. Nakissos/Narcissus var en vacker yngling inom den grekiska mytologin som blev förälskad i sin egen spegelbild.

Det som kännetecknar narcissister är att de uppfattar sig själva som framgångsrika och storartade.

Denna överdrivna självbild gör att dessa personer har svårt för att ta emot kritik och brist på att leva sig in i olika saker.

Narcissister lider ofta av depression då de oftast lever i ensamhet, eftersom personer i dess omgivning inte kan bekräfta alla de extremt höga tankar de har om sig själva, vilket gör att de hellre väljer att dra sig undan.

Depressionen är en av de vanligaste anledningarna till att narcissister söker efter hjälp utav vården.

Nedan följer några av de vanligaste karaktärsdragen hos en narcissist;

en stilig kille med skägg står utanför lutad mot väggen

– De sätter sina känslor framför andras behov.

– De tror att alla avgudar dem.

– De vill stärka sitt eget ego genom att sänka andra.

– De ger oftast ett bra första intryck, som sedan förändras till det sämre.

– De visar en bild av överlägsenhet

– De betonar alltid att de vet allt om allting.

Forskare menar att narcissisten någon gång under sin barndom stannat upp i sin känslomässiga utveckling.

Den personens känslor styr hela livet och är det viktigaste han har, han anser att hans känslor är lika med fakta.

De påstår även att narcissister egentligen bär på skamkänslor som de egentligen inte klarar av att göra, och för att stå ut med detta samt den inre kritiken som ständigt trycker ner honom, skapar han istället ett falskt ego/jag, alltså motsatsen till vad det inre påstår att han är.

ett porträtt av en allvarlig man i en skinnjacka med glasögon

Anledningen till att han alltid lägger skulden på andra, trycker ner personer i hans omgivning och provocerar fram utbrott, är för att lätta trycket på sig själv, och få sig själv att framstå som bättre än dessa personer.

Narcissister är även riktigt bra på att övertyga andra om saker och ting, samtidigt som de snabbt hittar på nya lögner när någon ifrågasätter dem.

Han kommer också att minnas endast det han själv vill minnas, och neka till att han sagt något tidigare. Det är även vanligt att hotar dig när han känner sig kränkt.

Det kan också vara som så att han går med på vad som helst, för att sedan göra exakt tvärtom. Överenskommelser eller olika typer av avtal, har ingen betydelse för honom.

Han kommer att längta efter att kunna ta hjälp av rättsväsendet, för att kunna tycka synd om sig själv och bli offret i det hela, oavsett om det gäller era barn, erat lån ni tagit tillsammans, eller vad som helst.

Narcissister är riktigt bra på att hjärntvätta personer i sin omgivning som står honom nära. Ofta gör han det genom att manipulera andra för att han själv ska få kontroll, uppmärksamhet, pengar eller helt enkelt högre status.

Oftast kommer de att gå på personer som är svaga mentalt, känsliga, outbildade eller naiva. Du kan falla som offer även fast du inte är något utav dessa exempel.

Om du misstänker att någon i din närhet lider av narcissistisk personlighetsstörning bör du ta ett steg tillbaka och granska situationen.

en stilig man och en fundersam flicka sitter på gräset

Du bör också lära dig mer om de olika teknikerna som finns och används för att hjärntvätta någon. Märker du att dessa stämmer överens, är det allra bästa tipset att undvika dem, och inte ingå i några fler diskussioner.

Narcissister vill vara allra bäst i världen, de söker beröm på alla möjliga sätt och de kan inte ta hänsyn till andras behov.

De ägnar stor del av sin tid till att tänka ut det allra perfekta kärleksförhållandet, som de någon gång ska uppleva.

Så småningom visar det sig att partnern i förhållandet endast är en vanlig människa, och då blir narcissisten riktigt besviken.

Besvikelsen visas klart och tydligt, och ofta krossar den sin partners självkänsla. Narcissism är ett varaktigt karaktärsdrag.

Det består dels av att berömma men och av att platta till den andra personen, vilket är riktigt farligt. När en partner kritiserar en försöker man självklart försöka ändra på sig själv och ändra det beteende som upplevs vara dåligt.

Förhoppningsvis börjar man då att ifrågasätta sig själv mer och mer och det egna självförtroendet blir allt sämre, tills det är i det allra sämsta skicket.

Narcissistisk personlighetsstörning innebär att personen som lider av det har dålig självkännedom, överdriven självkänsla och självbild, och ett riktigt stort behov av att befinna sig i centrum, vart de än befinner sig.

Nedan följer 6 tecken på att du har träffat en narcissist.

1. Han har en överdriven självbild och tror att de är viktigare än vad de egentligen är

porträtt av en vacker korthårig kvinna

Personer som lider av en narcissisk personlighetsstörning anser sig själv vara riktigt viktiga och de överskattar ofta sina egna förmågor.

De underskattar också personer runt omkring sig. Om de misslyckas med någonting tycker de ofta att det är andras fel, och de skyller aldrig på sig själva om de inte lyckas med någonting.

2. De saknar empati

en seriös man i en grå T-shirt står under ett träd

Att ha rätt känsla kan vara riktigt svårt för en narcissist. Ett kännetecken för narcissism är att personen saknar empati.

Forskare inom psykologi menar att människor med narcissistiska drag kan stå och klaga över sina jobbiga föräldrar som tjatar lite för mycket, till någon vars föräldrar just dött till exempel.

3. De tycker att de är väldigt unika

en stilig snygg klädd man tittar ut genom fönstret

Självklart är det bra att ha ett bra självförtroende och tro att man är unik. Personer med narcissistiska drag tar det dock till en extrem nivå.

De tycker att de är för speciella och för värda för att umgås med någon annan än personer som har liknande attityder och värderingar som de själva har.

Ett exempel är om de ska till läkaren, så kräver de att få träffa den allra bästa läkaren och endast den som har specialkunskap och är tillräckligt kvalificerad för att ta hand om honom.

4. De jämför sig med andra

en affärsman med glasögon som står på gatan

Väldigt vanligt för narcissister är att de ofta jämför sig med andra, allra mest mer framgångsrika personer runt omkring dem.

Genom att göra det, utgår de ofta från att personerna som då är mindre framgångsrika är avundsjuka på dem.

Genom att jämföra sig själva med framgångsrika personer och försöka framstå sig själva som lika bra eller bättre höjer deras självförtroende ännu mer.

5. De tycker att de står över regler och lagar som finns

en stilig kvinna binder en sko i ett tåg

Narcissister känner vanligtvis att de har speciella regler och rättigheter till skillnad från andra.

De menar att en del lagar och regler inte gäller för dem, vilket kan leda till att de då ofta kan vara väldigt otrevliga mot poliser, vakter, parkeringsvakter eller andra som har liknande arbete.

En vanlig narcissist kan säga saker som ”JAG ska väl inte behöva betala just den här parkeringsboten, jag skulle ju bara göra ett snabbt ärende”.

6. De vill att deras partner ska vara perfekt

på kvällen går ett snyggt arrangerat par förbi

Personer med narcissiska drag kräver framgång och perfektion i alla delar av livet, detta gäller även val av livspartner.

De förväntar sig ha en partner som är felfri och lägger stor vikt vid utseende och status, istället för att koncentrera sig på personliga egenskaper hos personen.

Utseende och status är vad andra runt omkring dem kan se, vilket oftast är anledningen till att de anser att det är det allra viktigaste.

Om narcissisten förstår att denne har ett problem som försvårar hans egna liv och söker hjälp och vård i tid, kan denne få väldigt goda resultat.

Om han söker hjälp, så har han förstått att han inte är helt perfekt och att det har lett till problem. När han förstår att han befinner sig i problem och inte är alldeles perfekt blir han riktigt deprimerad.

Dessa personer ser det som ett riktigt hot, ett hot som anses vara värre än döden.

Det finns dock risk att narcissisten inte tar emot vården fullt ut, utan att han istället, när depressionen blir mildare ser hjälpen som ett hot.

Han kan komma på tankar som att han själv är smartast och vet allt, och tycker att vårdpersonalen är en riktig klantskalle som ska ge honom råd.

Då ändrar han riktning och återgår till det gamla beteendet. Om han istället är kvar och tar hjälp från vården fullt ut sker det oftast en riktigt stor förändring.

en man med skägg står på balkongen

Förändringen är viktig för både narcissisten själv, men också för alla andra personer runt omkring denne, som också är medlidande.

Om du märker att någon i din omgivning/ din partner har några av ovanstående karaktärsdrag bör du ta dig ifrån så fort som möjligt.

Avslöja inte saker om dig själv som narcissisten kan använda emot dig. Du ska heller inte tro på något han säger till dig.

Att ställa frågor och försöka övertyga honom om någonting kommer bara att förvärra saken, då du ger honom ännu en chans till att hitta på fler lögner.

Det är viktigt att du skyddar dig själv till en början, både ekonomiskt och känslomässigt, hur svårt det än är, och hur mycket du än tycker om den personen.

Du ska inte tro att du kan ändra en narcissist. Om du tror det kommer både du och han att hamna i en ond cirkel.

Detta beteende har han utvecklat långt innan du kom in i hans liv, och du har ingenting med det att göra. Du är ansvarig för dina känslor och handlingar och han för sina.

Den enda som kan hjälpa honom är någon som är utbildad inom detta ämne och som jobbar inom vården.

en stilig man på en psykolog

Om han väljer att erkänna för sig själv att han har problem och vill söka hjälp kan du finnas där och stötta hans beslut för att hjälpa honom.

Det kan även vara så att du själv behöver söka hjälp hos någon utbildad, för att veta på vilket sätt du bör stötta honom, samt för att veta vilka faser han kommer att gå igenom under processen.

Många människor blandar ihop begreppen narcissist och psykopat. Båda två har liknande drag, där de saknar empati, har alldeles för hög självuppfattning och en riktigt stor manipulativ förmåga.

Skillnaden är att psykopater, utöver sina narcissistiska drag även har personlighetsstörningar som antisociala. De är väldigt impulsiva, ansvarslösa och har dålig självkontroll.

Dessa saker leder till brottsliga handlingar i slutändan, vilket inte en narcissist gör. Alltså kan man säga att psykopater har exakt samma drag som narcissister men lite mer samt mer överdrivna.

Om du misstänker att någon i din närhet lider av något av dessa två, finns det ingen mening med att säga det till dem.

Försök istället dra dig undan, tills dess att personen själv börjar förstå sitt problem och väljer att söka vård.

Liknande Karaktärsdrag Mellan Narcissister Och Psykopater