Skip to Content

Är En Lycklig Separation Möjlig? – Ja! 9 Tips Som Hjälper Dig

Är En Lycklig Separation Möjlig? – Ja! 9 Tips Som Hjälper Dig

Att avsluta ett äktenskap är aldrig lätt, oavsett om det bara är den ena partens beslut, eller om beslutet är taget gemensamt. Det blir extra svårt om det finns gemensamma barn inblandade.

Båda partnerna drabbas och får konsekvenser. Om det finns barn inblandade så får även dem konsekvenser för detta.

Många tror att separation och skilsmässa är samma sak, men det finns både juridiska och känslomässiga skillnader mellan dessa två. 

Om du och din man väljer att avsluta ert äktenskap så är det viktigt att i förväg veta vad som ligger framför er och vad ni bör göra, i tur och ordning.

Det första steget är oftast att genomföra en separation. Det andra steget är själva skilsmässan.

Separation innebär att partnerna inte bor tillsammans längre. Oftast finns det inga juridiska konsekvenser vid separation, så länge paret inte genomgår någon sådan.

Det finns dock både likheter och skillnader juridiskt vid separation och skilsmässa. 

vacker blond kvinna som sitter vid bordet och tänker

Tre skillnader mellan separation och skilsmässa som du och din partner behöver veta.

–       En separation upplöser inte ett äktenskap. Det gör en skilsmässa.

–       Skilsmässa avslutar alla ekonomiska band du och din partner har gemensamt. Vid separation så bryts dessa ekonomiska band endast om partnerna själva begär detta juridiskt.

–       När partnerna har separerat kan de inte gifta sig igen, varken med varandra eller med någon annan. De måste först skilja sig, för att kunna gifta om sig.

Trots att det finns juridiska olikheter vid separation och skilsmässa så finns det även likheter.

–       Oavsett om du och din partner endast separerar eller om ni skiljer er, så har ingen av er rätt att ärva om ni tidigare i äktenskapet skrivit äktenskapsförord.

–       Om det finns ett rättsligt dokument som fastställer en separation eller en skilsmässa, så kommer rätten att ta alla beslut gällande vårdnaden av barnen, rättigheter om besök osv.

kvinna som står utomhus med slutna ögon

Där ingår även barnstöd, föräldrarättigheter, delning av tillgångar osv.

För många så är oftast en separation svårare att genomföra än en skilsmässa. De flesta partners genomför en separation först, innan de skiljer sig.

Eftersom äktenskapet fortfarande är juridiskt giltigt efter en separation, så finns det oftast hopp om att gå tillbaka till varandra. Därför ses oftast separationen som det första och svåraste steget att ta. 

När partnerna väl går igenom den riktiga skilsmässan så har de båda förmodligen redan påbörjat sina nya liv, ifrån varandra. Därför inte skilsmässan lika svår och traumatisk som separationen.

Många människor känner att det är en känsla av befrielse, att äntligen ha skilt sig juridiskt och inte längre vara i äktenskap, trots att man har separerat och påbörjat något nytt, oavsett om det finns en ny partner med i bilden eller inte. 

En annan sak som kan vara svår vid separation är att möjligheten finns att någon av partnerna fortfarande har hopp om att äktenskapet kan räddas och att de eventuellt kommer att gå tillbaka till varandra och lösa alla problem.

När äktenskapet väl avslutas juridiskt, är det ett bevis på att förhållandet är över. I detta fall kommer skilsmässan att bli riktigt svår att komma över och acceptera för den personen.

sorgligt och upprörd par som sitter på soffan

Både separationen och skilsmässan är svåra att gå igen, på sitt sätt. Att avsluta ett äktenskap kan bidra till att människan går igenom en sorgeprocess.

Sorgeprocessen påminner om den som en person går igenom när den förlorar någon nära. Du kan uppleva:

–       En känsla av förlust och ouppfyllda förväntningar.

–       En känsla av att du har misslyckats vilket kan få dig att känna att du är skyldig.

–       Oro för förändringar som kommer samt för eventuella barn.

–       Låg självkänsla som bidrar till att du tvivlar på dig själv och att du börjar omvärdera dina tidigare beslut.

–       Depression efter att du har avslutat en relation med någon som du har delat flera år i ditt liv, tillsammans med.

–       Ångest, som är väldigt vanligt och som kan bidra till att du drabbas av sömnlöshet.

kvinna som tittar på mannen som lämnar

Om separationen genomförts på grund av psykiskt eller fysiskt våld i relationen, så kan den drabbade parten lida av posttraumatisk stress, PTSD.

Båda parterna kan få dessa symptom och börja isolera sig från omvärlden.

När föräldrar separerar, så måste de tillsammans hitta lösningar för hur umgänge, vårdnad och boende ska lösas för barnet.

Föräldrar som har gemensam vårdnad, men som inte längre bor tillsammans, måste tillsammans bestämma vart barnet ska bo samt hur mycket det ska bo hos vardera föräldern.

Om ni själva inte kan komma överens om hur ni ska lösa dessa frågor kring umgänge, boende, underhåll och allt annat som rör barnet vid en separation, så kan ni vända er till er kommun för att få hjälp genom ett samarbetssamtal.

Samarbetssamtalet är gratis och dess syfte är att hjälpa er hitta gemensamma lösningar som bidrar till barnets bästa, utan att behöva gå till domstol.

mamma pratar med sin lilla dotter

På familjerättens hemsida finns punkter som sammanfattar barnets behov vid en skilsmässa:

1.     De behöver bli ordentligt förberedda på vilka konsekvenser en skilsmässa har. Detta bör barnet veta innan den fysiska separationen och föräldrarna måste vara känslomässigt öppna. 

2.     Det är ert ansvar att övertyga barnet om att de inte bär skulden för skilsmässan.

3.     Barnet ska inte behöva avgöra vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden om denne.

4.     Alla val ni gör bör innebära så få förändringar som möjligt. Barnet bör få vara kvar i sin invalda miljö (så gott det går) och helst inte behöva byta förskola eller skola

5.     Barnet bör få sin ekonomiska trygghet säkrad.

6.     Barnet bör få en samvaro med den föräldern som barnet inte bor med. I efterhand bör även barnet få vara med och bestämma umgängets utformning.

7.     Barnet ska ha rätt till båda föräldrarnas släkt, precis som innan separationen, särskilt till mor- och farföräldrarna.

8.     Ni som föräldrar bör hålla barnet utanför era egna konflikter. Ni bör prata om positiva saker om varandra, till barnet.

9.     Barnet är inget sändebud eller spion. Han/hon ska inte behöva prata om allt som den andra föräldern gör, på den ena förälderns beställning. 

10.  Om du som förälder har hittat en ny partner och har planer på att bilda en ny familj, bör du förbereda barnet inför detta. Ta ett steg i taget, i barnets takt.

Många undrar om det verkligen går att skilja sig på ett lyckligt sätt? Svaret är JA! Nedan följer 9 tips till dig som just nu befinner dig i en relationskris, för att du ska undvika de allra vanligaste misstagen.

1.Ta ett steg tillbaka

kvinna som sitter ensam på träbro

Om du är osäker på vad du ska göra med er relation, ta ett steg tillbaka och låtsas att du är 80 år gammal. Se på livet ur det perspektivet och se tillbaka på ditt liv nu, hur hade du önskat att du hade gjort?

De stora valen i livet blir mycket tydligare när man gör på det sättet. Om du tvekar, ställ dig frågan om det är bättre för era barn om ni fortsätter att vara ett par, eller om ni går skilda vägar.

Tveka inte av fel anledningar. Ibland kan det bara bli bättre efter en skilsmässa.

2. Räkna inte med stöttning från din partner och skuldbelägg inte

Par som har ett seriöst samtal

Om det är du som vill skiljas, berätta det för din partner, men behåll lugnet och var rak på sak.

Räkna dock inte med att han kommer att hålla med dig och hjälpa dig planera er skilsmässa och/eller separation, tillsammans med dig. Var rädd om honom, ni har trots allt varit en del av varandras liv.

Gå inte in på detaljer om vad du anser vara fel hos honom, och nämn inte alla brister du tycker att han har.

3. Ha en egen plan

vacker kvinna som håller sin telefon

När du väl har bestämt dig, tänk igenom hur du vill ha det och gör upp en tydlig plan. Glöm inte att även lyssna på din partner och hans tips och eventuella önskningar.

Kör inte över honom bara, det är ni båda som ska gå igenom detta, och det kommer att vara lika jobbigt för er båda.

4. Låtsas vara en projektledare

vacker brunett kvinna sitter och tänker

Den personen som tar initiativet och lämnar, måste också vara beredd på att bli skilsmässans projektledare.

Den personen har redan haft sin jobbiga och svåra period, så nu måste han/hon vara beredd på att den andra personen kommer att befinna sig i den svåra perioden.

Därför måste du ta ledningen. Vänta inte in den andra personens bekräftelse. Det kommer att ta ett tag innan han/hon accepterar att det är över och att det är dags att gå vidare.

5. Acceptera relationen

man och kvinna som håller sitt barn

Om ni har barn tillsammans, så tar inte förhållandet helt slut. Gemensamma barn gör att förhållandet mellan dig och ditt ex förändras, men det tar aldrig helt slut.

Med detta menas att man inte kan radera exet ur sitt liv och börja bete sig hur som helst. Du och ditt ex måste fortsätta att ha en så normal relation som möjligt och kunna samarbeta, allt detta för barnets bästa.

Det ansvar har ni åtagit er, när ni blev föräldrar, se till att göra jobbet fullt ut.

6. Du är förälder på heltid

person som håller barnets hand

Trots att du och ditt ex gått skilda vägar, betyder det inte att du bara blir förälder på deltid.

Efter en skilsmässa, bor barnen oftast hos båda föräldrarna, detta innebär inte att du är förälder på deltid, bara för att barnen inte är hos dig. Du är alltid förälder på heltid, oavsett var barnen befinner sig.

Gör just er situation till den bästa. Är varannan vecka det allra viktigaste?

Många personer som skilt sig väljer att köra på slentrianmässigt varannan vecka, trots det så finns det smidigare och bättre lösningar.

7. Skärp dig!

kvinna med sin son som ler

Oavsett om det är du som lämnar eller om du är den som blivit lämnad, så måste du försöka skärpa till dig. Du får självklart känna vad du vill, och det är okej, men visa inta dina känslor av sorg och oro inför barnen.

När barnen ser sina föräldrar må dåligt, kan de bli oroliga för denne, vilket inte är deras jobb, att oroa sig.

Oavsett hur svårt det är, så får ni aldrig använda barnen som budbärare eller samtalspartner mellan varandra.

Det är också viktigt att aldrig prata illa om den andra föräldern, så att barnen hör det. Om du mår dåligt och behöver prata ut, gör det tillsammans med en kompis när barnen inte är hemma.

8. Barnen går alltid i första hand

kvinna och hennes lilla dotter som pratar

Alla beslut som du och ditt ex tar med varandra, bör vara för barnets bästa. Om ni har svårt för att komma överens om någonting, ställ er frågan, ”vad är det bästa för barnet?”.

Detta gäller även när ni själva tar beslut. Till exempel, är det bra för barnet att träffa min nya partner ikväll, fastän vi bara har dejtat i 2 veckor?

Eller så är det kanske bättre att vänta lite, innan jag presenterar dem för honom?

9. Behåll lugnet

blond kvinna sitter håller handen på hennes huvud

Behåll lugnet och ha inte för bråttom in i en ny familj. Ur barnets perspektiv kan en bonusfamilj vara en förhastad följd av en separation.

Det kan innebära stora, negativa förändringar och blir svårt för dem att acceptera. Därför bör du inte ha några stora förväntningar, och ta det lugnt fram.

Det råder inget tvivel på att separation och skilsmässa inte är lätt att gå igenom, det gäller alla inblandade. Men glöm inte att du måste göra ditt allra bästa för att vara så rationell som möjligt och styra upp ditt liv.

Detta är ännu viktigare om det finns barn med i bilden.

Är En Lycklig Separation Möjlig? - Ja! 9 Tips Som Hjälper Dig