Skip to Content

Otrohet I En Relation: Kan Man Gå Vidare, Och Hur Gör Man?

Otrohet I En Relation: Kan Man Gå Vidare, Och Hur Gör Man?

Kärt barn har många namn sägs det, men det är nog många som anser att det inte finns någonting kärt och positivt med otrohet.

Otrohet kan även kallas vänsterprassel, snedsprång, svek, hor m.m. och enligt Wikipedia är det en sexuell handling som bryter mot moraliska krav på sexuell eller romantisk partnerexklusivitet i fasta förhållanden.

Man kan inte säga att det finns någon exakt definition av vad otrohet är. Vad som räknas som otrohet är väldigt individuellt och skiljer sig ofta från par till par och från människa till människa.

Vissa människor anser att otrohet är om partnern endast tänker tanken på att vara med någon annan eller flirtar, andra anser att gränsen går vid sexuell handling, medan vissa människor inte har några som helst problem med att partnern kysser eller har sex med andra personer.

Otrohet innebär egentligen att bryta en överenskommelse om vad som gäller i relationen och det är upp till varje par att komma överens och veta var gränsen går.

Om man inte är tydlig med sin partner om vart gränsen går kan det uppstå förvirring.

Otrohet I En Relation: Kan Man Gå Vidare, Och Hur Gör Man?

Vissa förhållanden kan avslutas på grund av en otrohetsaffär medan andra kan komma över det och de ser exempelvis en flirt som någonting acceptabelt.

För det mesta pratar man inte i detalj om detta i ett förhållande, det brukar vara för det mesta ganska självklart, men det är alltid bra att prata igenom vad som gäller, vad man tycker eller inte tycker är okej och hur ni vill ha det tillsammans.

Då kan båda parterna veta hur de ska bete sig till varandra och gentemot utomstående.

Otrohet väcker definitivt starka känslor. Den som var otrogen skyller ofta på att man saknade någonting i relationen och den som blivit sviken upplever sig som otillräcklig.

Naturligtvis kan otrohet bero på att någonting är fel i relationen man befinner sig i men om man skrapar under ytan är anledningen till otrohet ofta någonting helt annat.

Otrohet kan bero på otroligt många saker. En av de vanligaste orsakerna är att man söker någonting nytt, en bekräftelse.

När en relation går dåligt väljer många den enklaste vägen, att avsluta förhållandet genom att vara otrogna, eftersom många människor anser att det är ett enklare sätt att avsluta relationen med sin partner.

en kvinna med en röd behå i handen framför en förvånad man

Otrohet behöver nödvändigtvis inte ha med kärlek eller förälskelse att göra.

Om ens partner söker bekräftelse hos andra behöver det inte betyda att de inte älskar sin partner utan det kan finnas andra orsaker och underliggande behov från tidigare relationer av att känna att man duger.

Lögner i ett förhållande handlar många gånger om rädslan att förlora någon och ett gammalt mönster om att inte ha blivit sedd och bekräftad.

Även om man har en kärleksfull relation till sin partner kan behovet av bekräftelse eller godkännande kvarstå från någon person som inte kunde ge kärleken som man förtjänade just då.

Det kan handla om relationer till föräldrar men även om tidigare partners.

De flesta som är otrogna gör det för att de saknar någonting, eller för att man vill fly. Det kan vara en brist eller flykt från relationen man befinner sig i eller från någonting med oss själva.

När det gäller brist på någonting i förhållandet kan det handla om att man upplever att det är för lite närhet och känslor inblandade eller att man inte får bekräftelse eller känner sig älskad på det sätt man behöver.

När otroheten blir en flykt är det den inre smärtan man vill bort från. Kanske har man någonting man inte bearbetat tillräckligt från det förflutna som kommer fram och spökar.

Det kan vara en sorg efter någon nära anhörig, en skilsmässa eller någonting annat som varit svårt. När känslor och smärta dyker upp vill man komma bort från den och då är otrohet ett sätt att fly.

Många anser otrohet vara någonting som de inte kan förlåta och som är ett tecken på att man inte älskar sin partner eller inte är lycklig i förhållandet.

Lockas man av att träffa andra och är i ett stabilt förhållande bör man ställa sig frågan om man bör göra det och varför i så fall.

Öppen relation

två män med ett leende som pratar med en kvinna

En öppen och polygam relation kan vara ett alternativ. Om du vill lägga fram det alternativet för din partner så är det viktigt hur du säger det. Ha en öppen diskussion om ni ska träffa andra.

Naturligtvis kan en öppen relation vara känslomässigt farlig om ni båda inte har samma åsikter, men var tydliga med att sätta regler för vad som är och inte är okej för er om ni beslutar er för en öppen relation med andra partners.

Gå aldrig med på att ha ett öppet förhållande om någon av er känner sig osäker eller egentligen inte vill, risken finns att det blir motsatt effekt och att du eller din partner såras ännu mer.

Om din partner är otrogen

en flicka tittar på sin man med en annan flicka

Många har svårt för att förlåta otrohet och det är svårt att få tillbaka förtroendet för partnern som en gång varit otrogen.

Är din partner ledsen och det varit en engångshändelse ska ni prata igenom händelsen för att se om det finns möjlighet till förlåtelse, men är det däremot en återkommande händelse gör du kanske bäst i att göra slut.

Är otroheten återkommande respekterar din partner inte dina känslor och är inte tillräckligt engagerad i dig och förhållandet.

Om du befinner dig i en relation med en partner som ständigt gör dig ledsen är det dags att inse att de helt enkelt inte är rätt person för dig.

Hur går man vidare

ett kärleksfullt par bryter av en relation medan de sitter på en bänk

För många människor är det otroligt svårt att gå vidare vid otrohet. För att det ska finnas en möjlighet att gå vidare i relationen måste finns det flera aspekter som man måste ta i beaktande.

Vem, vad, hur, när och varför är frågor som måste besvaras men även vad som händer sedan i relationen.

Oavsett vem i relationen som varit otrogen så krävs det här ett otroligt tålamod, mycket tid och stora uppoffringar för att återupprätta tilliten igen.

Personen som blivit sviken behöver känna att deras partner är beredd att göra allt och lite till för att rädda situationen och få sin partner att må bra och bli trygg igen.

Partnern som varit otrogen måste erkänna sitt misstag och ta ansvar för sina handlingar. De kan inte avfärda eller rättfärdiga vad de gjort.

De måste se allvaret med sin handling och känna ånger för skadan de orsakat sin partner och att komma fram till orsaken för att en positiv förändring ska kunna ske.

Partnern som varit otrogen måste även visa att de anstränger sig för att deras partner fortsättningsvis ska känna sig trygg och säker.

De måste även jobba på att hjälpa sin partner att känna sig trygg säker igen vilket kan kräva både tid och tålamod.

ett älskande par som håller händerna

Båda två ska även vara överens om att inte ha hemligheter för varandra och skapa en öppen och ärlig kommunikation.

Det kan vara svårt att vara helt ärlig men när tilliten är bruten är den enda vägen framåt att vara öppen och ärlig om sina känslor.

Att dela sina innersta känslor och vara ärlig skapar en trygg dialog. När ni lärt er att dela känslor med varandra skapas en känsla av ett band mellan er.

Partnern som blivit utsatt för otrohet och förlåter och går vidare upplever ofta att de mår bättre än de som lever kvar med ilskan och inte kan förlåta.

Det är lätt att klandra sig själv men det ska man undvika. Undvik svartsjuka tankar på din partner tillsammans med andra, konfrontera inte den andra personen om du vet vem det är

Experter anser att man ska kunna förlåta och inte stanna kvar i detaljer. Fråga inte för intima detaljer och jämför dig inte med personen som din partner varit otrogen med. Undvik att hämnas på din partner.

Det är otroligt svårt att återfår förtroendet för någon som svikit och att kunna gå vidare med din partner kan kräva otroligt mycket av er båda två.

I längden är det du som lider mest om du ältar för mycket tid på det som hänt. Din partner måste kunna förstå dina känslor och de ska inte undvika dina frågor och hänvisa till svartsjuka eller kontrollbehov om du har frågor.

mannen och kvinnan pratar på allvar

Det är bättre att sätta sig ner och prata ut och sedan gå vidare.

En sådan här situation kan, om man orkar kämpa för relationen, leda till en mycket djupare kärlek och starkare band till varandra. I mångt och mycket lär ni och utvecklar varandra och tillsammans.

Även om det är den otrogna partnern som måste anstränga sig mest för att relationen ska kunna fungera igen så krävs det alltid att ni båda hjälper till.

Antingen försöker ni komma över händelsen tillsammans eller så går ni skilda vägar. Det finns kliniker som man kan vända sig till om man behöver parterapi.

Lögner och otrohet ses som något skamligt, något vi väljer att lämna, förtränga, förneka eller blunda för. Det är ett ämne som få människor vill kännas vid eller ha någonting att göra med.

Det finns par vars kärlek har varit stark till varandra och som framgångsrikt har tagit sig igenom en otrohet.

Par som lyckats finna en förklaring till otrohet, nya sätt att bearbeta otroheten och en fantastisk utveckling tillsammans.

Par som går igenom svårigheter tillsammans är ofta de som lyckas lära sig att förstå varandra djupare och som sedan lever i en fantastiskt stark relation som hela tiden utvecklas.

Otrohet I En Relation: Kan Man Gå Vidare, Och Hur Gör Man?