Skip to Content

Att Stänga Av Sina Känslor. Vad Det Betyder Och Hur Du Överkommer Det

Att Stänga Av Sina Känslor. Vad Det Betyder Och Hur Du Överkommer Det

Alla påverkar av känslor. Känslor är en mental reaktion som upplevs som en stark känsla.

De är vanligtvis riktade mot en viss person eller ett objekt och kan orsaka fysiska eller beteendeförändringar hos den drabbade individen.

Förändringar i ens känslor inträffar naturligtvis ibland och dessa förändringar kan vara resultatet av en stressig händelse eller en förändring i livssituationen.

För de flesta är fluktuationerna i känslor och humöret tillfälliga och orsakar inga viktiga störningar i ens relationer eller vardag.

Men när en oförmåga att fullt ut engagera sig i personliga känslor eller andras känslor så kan det vara ett tecken på känslomässig avstängning.

Att stänga av känslor är en oförmåga eller ovilja att få kontakt med andra människor på en emotionell nivå.

För vissa människor betyder det att de skyddar sig känslomässigt från oönskat drama i livet, ångest eller stress. För andra är det inte alltid frivilligt.

kvinnans huvud med viftande hår

Det är istället resultatet av händelser i livet som gör att personen inte kan vara öppen och ärlig om sina känslor.

Känslomässig avstängning kan vara till hjälp om du använder det målmedvetet. Du kan sätta gränser för vissa personer på det viset.

Det hjälper dig också att hålla dig långt ifrån människor som kräver mycket av din emotionella uppmärksamhet.

Men känslomässig avstängning kan också vara skadligt när du inte kan kontrollera det.

Du kan känna dig “bedövad” eller “avstängd”. Detta är också känt som känslomässig trubbighet och det är ett vanligt symptom som bör behandlas av en psykisk vårdgivare.

Nedan kan du läsa om de olika typerna av känslomässig avstängning och lära dig när det är bra för dig men också när det kan vara skadligt.

Symtom på känslomässig avstängning

kvinna röra hår, sitter på golvet hemma

– Svårigheter att skapa eller upprätthålla personliga relationer

– Brist på uppmärksamhet

– Svårigheter att vara kärleksfull eller tillgiven

– Undviker människor, aktiviteter eller platser som är förknippade med tidigare trauma eller händelse

– Minskad förmåga att uttrycka känslor

– Svårigheter att känna empati mot en annan person

– Svårt att prata om känslor

Vad orsakar känslomässig avstängning?

ung kvinna som sitter på en pir av en sjö

Känslomässig avstängning kan vara frivilligt. Andra gånger är det ett resultat av tidigare trauma, missbruk eller någon händelse i livet.

I dessa fall kan tidigare händelse göra det svårt att vara öppen och ärlig med en vän, partner eller familjemedlem.

Av eget val

fundersam kvinna som sitter ensam utomhus

Vissa människor väljer att proaktivt avlägsna sig från en känslomässig situation.

Detta kan vara ett alternativ om du har en familjemedlem eller en kollega som du känner upprör dig lite väl mycket.

Du kan välja att inte engagera alls med den personen då. Detta i sin tur hjälper dig att hålla dig lugn och samlad.

I situationer som denna så fungerar känslomässig avstängning som en skyddande åtgärd. Det hjälper dig att förbereda dig för situationer som normalt skulle ha skadat dig.

Som ett resultat av dåliga erfarenheter

liten flicka stå ensam på gatan

Ibland kan känslomässig avstängning vara ett resultat av traumatiska händelser, såsom övergrepp eller försummelse i barndomen.

Barn som misshandlas eller försummas kan utveckla känslomässig avstängning som en överlevnadsmekanism.

Barn kräver mycket känslomässig koppling från deras föräldrar eller vårdgivare.

Om det inte händer så kommer barnen att sluta förvänta sig det, och när det händer så kan de börja stänga av sina känslomässiga receptorer.

Det kan leda till deprimerat humör, oförmåga att visa eller dela känslor samt beteendeproblem.

Dessutom kan barn som misshandlades eller blivit försummade också kämpa med att acceptera andras känslor.

De kanske inte vet hur man ska svara på en partners känslor och behov i en tid med hög stress och alla sorters av känslor.

Kan det vara positivt?

kvinna som sitter ensam utomhus

Huruvida det är fördelaktigt att vara känslomässigt avlägsen beror på orsaken och själva scenariot ifråga.

Om det beror på ett psykiskt tillstånd eller om det påverkar en persons förmåga att upprätthålla relationer och andra aspekter av deras dagliga liv så bör man söka professionell hjälp för att ta itu med det.

Det kan dock vara fördelaktigt för en person att distansera sig emotionellt i vissa yrken.

Till exempel, för dem som jobbar inom sjukvården kan det vara bra att reglera sina känslor för att förhindra utbrändhet och för att hjälpa till att upprätthålla deras mentala välbefinnande.

Vissa människor kan också bli känslomässigt avlägsna för att klara sig igenom traumatiska situationer.

Man bör dock söka hjälp för att faktiskt säkerställa att detta inte är något permament.

Hur du känner igen känslomässig avstängning

kvinnasammanträde på en bänk i en park som tittar bort

Känslomässig avstängning är inte ett officiellt tillstånd som till exempel bipolär sjukdom eller depression. Istället anses det ofta vara en del av ett större medicinskt tillstånd.

Dessa tillstånd kan vara personlighetsstörningar eller Aspergers.

Känslomässig avstängning kan också vara resultatet av trauma eller övergrepp. Människor som har försummats kan utveckla detta som en form av hanteringsmekanism.

En vårdgivare kan se när du inte är känslomässigt tillgänglig för andra människor. De kan också prata med dig, någon familjemedlem eller din partner om ditt beteende.

Att förstå hur du känner och agerar kan hjälpa dig att känna igen ett mönster i ditt beteende samt hjälpa dig fixa det.

Finns det någon behandling för känslomässig avstängning?

Terapeut som tröstar upprörd kvinna

Behandling av detta beror på själva anledningen till att det ens inträffar.

Om din vårdgivare tror att du kämpar med känslomässig avstängning och öppenhet på grund av ett annat tillstånd så kan de föreslå att du behandlar det först.

Dessa tillstånd kan inkludera depression, PTSD eller borderline personlighetsstörning. Medicin och terapi hjälper vid dessa tillstånd.

Om de känslomässiga problemen är ett resultat av trauma så kan din läkare också rekommendera psykoterapi eller samtalsterapi.

Denna behandling kan hjälpa dig att lära dig att övervinna effekterna av alla dina tidigare dåliga erfarenheter.

Du lär dig också nya sätt att bearbeta upplevelser och ångest som tidigare gjorde dig upprörd och ledde till din känslomässiga bedövning.

För vissa människor är dock emotionell distans inte problematiskt alls. I så fall behöver du kanske inte söka någon form av behandling.

Men om du inser att du har problem i ditt personliga liv eftersom du är känslomässigt avlägsen så bör du förmodligen söka hjälp. En teraput kommer att vara till stor hjälp.

Hur ser livet ut för människor som kämpar med detta?

fundersam ung vacker kvinna som dricker kaffe

För vissa människor är känslomässig avstängning ett sätt att hantera överväldigande människor eller aktiviteter.

På det sättet så kan det faktiskt vara hälsosamt. Du väljer när du ska vara med och när du ska gå iväg.

I andra fall kan det dock inte vara hälsosamt att bedöva dina känslor. Faktum är att om du ofta stänger av dina känslor så kan det leda till alla sorters ohälsosamma beteenden.

Dessa inkluderar en oförmåga att visa empati eller en rädsla för relationer med andra människor.

Dessutom kan människor som kämpar med att uttrycka känslor eller bearbeta dem på ett hälsosamt sätt börja söka efter andra sätt att ta itu med det.

Det kan inkludera droger, alkohol eller aggressivt beteende. Dessa är inte ett substitut för emotionell bearbetning men de kan kännas som ett sätt att frigöra all den energin.

Känslor är en viktig del av människor och vår anslutning till varandra. Vissa människor kan stänga av sina känslor för att skydda sig själva.

För andra är det oavsiktligt. Det kan till och med vara en del av något större och mer allvarligt, som depression eller en personlighetsstörning.

Om du har svårt att bearbeta känslor eller om du bor med någon som har det så är det viktigt att du söker hjälp från en professionell person.

Dessa experter är utbildade för att hjälpa dig att förstå varför du svarar på känslor på detta sätt.

De kan sedan hjälpa dig att jobba igenom det beteendet på ett hälsosamt sätt och försöka rätta till det.

Att Stänga Av Sina Känslor. Vad Det Betyder Och Hur Du Överkommer Det