Skip to Content

Vad Är Maskulinitet? – Skillnader Mellan Kvinnor Och Män

Vad Är Maskulinitet? – Skillnader Mellan Kvinnor Och Män

Vad är egentligen maskulinitet? Är det precis som femininitet, fast för män? Fortsätt läsa, denna artikel kommer att klargöra vad maskulinitet är och dess skillnader!

Maskulinitet är beteenden, kvaliteter eller egenskaper som förknippas med, kännetecknar och anses vara passande för män.

Maskulinitet kan även definieras som manlighet eller virilitet. En motsats för maskulinitet är femininitet eller omanlighet. 

Det kan låta lite luddigt och svårt att greppa, vi håller med. Själva iden om förekomsten av maskulinitet har kritiserats för att vara otydlig.

En del personer har menat att ideer om femininitet och maskulinitet är heteronormativt. De menar att det intvingar en olikartad grupp in i ett tankemönster som egentligen inte stämmer överens med verkligheten.

Det kan variera mellan olika personer hur mycket man tycker att någon är maskulin, därför kan dess grad beskrivas som ”mer maskulin”, ”mest maskulin”, ”mindre maskulin” osv.

stilig ung man

Vad som anses vara manlighet förändras med tiden och samhället. Detta beror alltså på hur samhället utvecklas, och på så sätt utvecklas även begreppets innebörd.

Traditionellt sätt så har maskulinitet uppfattats som motsatsen till det som inte är kvinnligt. En man kan visa upp feminina drag precis som en kvinna kan visa upp maskulina drag.

På samma sätt kan en man vara mer eller mindre maskulin, utan att sluta vara en man.

Maskulina egenskaper syftar oftast på biologiskt nedärvda instinkter, drifter och egenskaper som männen till viss gräns kan välja om de vill visa upp mer eller mindre av det. 

Nedan tar vi upp skillnader mellan kvinnor och män, hur dem påverkar oss samt vad vi egentligen är bäst lämpade för.

Fysiologiska skillnader

vacker leende kvinna med stilig man

–  Kvinnor är runt nio procent kortare än män

–  Män har starkare ben i kroppen, både i densitet och storlek. Män har ca 50 procent kraftigare ben än kvinnor.

–  Män har större huvuden och längre armar och ben än kvinnor. Därför kan man vid en obduktion av ett skelett, avgöra om det är en man eller kvinna, endast genom att mäta höftbenet eller huvudet. Kvinnor har också större bål än män, för att kunna föda barn, vilket är anledningen till att deras ben är kortare. 

– Kvinnor har 10 procent tjockare skallben än män. Män har dock tjockare ben över ögonen och kraftigare haka. Mäns pannor sluttar oftast mer bakåt, medan kvinnornas pannor är mer vertikala.

– Kvinnornas östrogen korrelerar med: högre ögonbryn, fylligare läppar och rundare käkben, men spetsigare haka.

– Männens testosteron korrelerar med: mer fyrkantig haka och skarpare käkben. Mer synligt adamsäpple, mer ansiktshår och mer flintskallighet med åren.

– Det har visat sig att kvinnor har bättre färgsyn och perifer syn än män, medan män har bättre syn för långdistans. Forskare tror att dessa skillnader är evolutionärt anpassade för uppdelning i att kvinnorna ska ta hand om barn medan männen ska gå på jakt.

–  Kvinnorna har oftast bättre hörsel för höga frekvenser. Detta är väl anpassat för att höra barnen skrika. Det har dock visat sig att kvinnor ofta förlorar den lågfrekventa hörseln, mer än män. 

Eleganta och attraktiva par som tycker om deras semester

– Männen har mörkare röst än kvinnor på grund av tillväxten av deras stämband, speciellt vid puberteten. En mörkare röst hos män har visat sig vara mer attraktivt för kvinnor. Det har också visat sig väcka mer respekt bland andra män.

– Män har ungefär en tredjedel mer muskler än vad kvinnor har. Musklernas fördelning mellan under och överkroppen är dock stor. I överkroppen så har män ca 50 procent mer muskler än kvinnor och i nederdelen av kroppen ca 30 procent. Styrkan påverkas även av skillnader i muskelfibrerna, skelettet och kroppskomposition som också tenderar att gynna män i idrott eller jakt och för kvinnorna vid barnafödseln.

– Kvinnor har ungefär 70 procent lika mycket styrka som män i nedre kroppen och ungefär 50 procent av vår styrka i överkroppen.

– Kvinnornas ligament är smalare och mjukare än männens. Detta är allra främst för att underlätta barnafödseln. Detta gör att kvinnor är mer viga än män, men också mer utsatta för skador?

– Kvinnorna har oftare skador i nedre delen av ryggen för att deras ryggar måste kompensera vikten av deras bröst.

– Endast 10 procent av de starkaste kvinnorna är bara starkare än 10 procent av de svagaste männen.

– Kvinnor visar konsekvent 90 procent av samma snabbhet som män, i alla sporter man har undersökt.

Fysiologiska skillnader i hjärnan

lyckliga par som ler på stranden

–  Män har ungefär 10 procent större hjärna än vad kvinnor har. Kvinnor har dock fler förgreningar mellan hjärnhalvorna. Detta gör att män är bättre på att fokusera på en enskild uppgift med all sin koncentration med hjälp av flera enskilda delar av hjärnan åt gången. Kvinnor är dock bättre på att göra flera saker samtidigt men inte lika bra på att fokusera all sin uppmärksamhet på en uppgift åt gången.

– Medial Preoptic Area, även förkortat MPOA är ett område som får oss att söka efter sex. Detta område finner vi i hypotalamus och det är 2,5 gånger större hos män än hos kvinnor. Utan detta så kan vi inte få en erektion.

– Temporoteriel korsning är sökande efter lösningar. Denna del av hjärnan samlar alla hjärnans resurser för att lösa ett visst problem och samtidigt ta hänsyn till en annan människas perspektiv. Vid eventuella känslomässiga utbyten som kan kräva sociala färdigheter, så är den delen mer aktiv i männens hjärna. Den kommer igång snabbare och hittar lösningen mycket fortare.

– Dorsal premammillär kärna handlar om att ”försvara sitt område – revir”. Detta ligger till grund för männens instinkt i att övermanna andra människor för territoriellt försvar eller utifrån rädsla och aggression. Detta område är större hos männen än hos kvinnorna och innehåller särskilda kretsar som uppfattar territoriella hot från andra män. Det gör också männen mer känsliga för intrång på deras eget revir.

– Amygdala är som ett alarmsystem för hot, rädsla och fara. Det driver emotionella impulser. Detta sätts igång i samspel med testosteron, vasopressin och kortisol, medan det lugnar ner sig i samspel med oxycotin. Även detta är mycket större hos män än hos kvinnor.

Män producerar mellan 10-60 gånger mer testosteron än kvinnor, vilket även innebär att en man med naturligt lågt testosteron har mycket mer av det, än en kvinna med naturligt höga nivåer av samma hormon.

De höga nivåerna av detta hormon gör att män har lättare för att distansera sig känslomässigt än vad kvinnor har, samtidigt som männen har högre intresse för rörliga objekt.

Männens testosteron ökar när de lyckas med någonting och minskar när de misslyckas med någonting. Detta kan vara en förklaring till varför män som har högre positioner oftast har högre testosteron än andra män.

Kvinnor som har en bra karriär har också oftast högre testosteron än vad hemmafruar har, men trots det är de långt ifrån de manliga nivåerna.

Utifrån detta kan man också ge en förklaring på varför män mindre attraheras av kvinnor som fokuserar på sin karriär.

I medelåldern börjar män att producera mindre testosteron och mer östrogen, vilket kan vara som en liten förberedelse på att bilda familj.

En kompensation till detta kan vara att män producerar upp till 3 gånger mer adrenalin än kvinnor. Adrenalin tillsammans med testosteron gör att männen kan återuppliva sina manliga plikter om det skulle behövas.

Ung attraktiv kvinna som flörtar med en man på gatan

Som tidigare nämn så producerar både män och kvinnor vassopressin. Testosteron i samspel med vassopressin har mycket starkare effekter hos män.

Detta hormon gör mannens förmåga starkare till parbildning, men också instinkten till att hålla andra män borta från sin partner. Detta förstärker också männens kognitiva förmågor, allra främst minnet.

I Vassopressin i samspel med testosteronet hjälper mannen att hålla distans vid känslomässiga situationer och agera mer rationellt vid eventuella krissituationer.

Maskulinitet är naturligt för män. Män är mer aggressiva än kvinnor, de har högre sexdrift och är mer hierarkiska.

Att vara hänsynslösa, brutala och känslokalla ligger också i männens natur, precis som det ligger att vara ledare, försörjare och beskyddare. 

Det har också visat sig att männen är mer rädda för att bli betraktade som ”icke-män”, och de är rädda för att uppfattas som feminina. Det har också visat sig att homofobin är större bland män än kvinnor.

Detta gäller särskild bland unga män som är osäkra och rädda för att de inte ska duga i de ”stora” männens värld. 

Olika typer av maskulinitet?

romantiska par hemma

Ett perfekt exempel på detta är Zlatan Ibrahimovic, Donald Trump och Lars Noren. Alla dessa tre är stora mansideal i samhället, men på olika sätt.

De är övermänniskor, övermän, de kan i kraft av sin makt och sitt inflytande uttrycka sig föraktfullt, förklenande och fördömande om andra människor.

Kollegor, vänner, motståndare, medspelare, motspelare och andra som befinner sig i deras närhet blir förminskade av dessa personer, eftersom de utgör normen av en överordnad maskulinitet.

Sedan finns det självklart positiva bilder också av överordnande maskulinitet.

Vad Är Maskulinitet? – Skillnader Mellan Kvinnor Och Män