Skip to Content

Har Du Dålig Självkänsla? 5 Goda Råd För Hur Du Förbättrar Den

Har Du Dålig Självkänsla? 5 Goda Råd För Hur Du Förbättrar Den

Självkänsla eller självuppfattning är den självkännedom som handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är.

En svag självkänsla kan både vara att under- och överskatta sin person eller kapacitet. – Wikipedia

Självkänsla kan beskrivas som den inställning vi har till oss själva, hur säkra och trygga vi är i oss själva och hur mycket respekt man känner att man är värd.

Det anses vara viktigt för oss att bli älskade, sedda och accepterade för att vi ska kunna utveckla en sund själv självkänsla.

Dålig självkänsla innebär att man har svårt att ta emot kärlek och uppskattning av andra.

Man ser kritik som ett hot och upplever att man inte är tillräckligt bra.

Ofta försöker man vara till lags och kompromissar med sina egna behov.

Man har svårt för att sätta gränser och markera vad man vill eller inte vill. Man får ett för stort bekräftelsebehov.

Ledsen kvinna som sitter på sängen och tittar utanför

Vår barndom och erfarenheter formar oss som personer.

Vi lär oss som barn att få uppskattning för våra prestationer och vi känner oss då accepterade och älskade.

Om vi inte får någon uppskattning känner vi oss ledsna och maktlösa.

Många föräldrar kan av olika anledningar inte visa kärlek, uppskattning och bekräftelse till sina barn.

En dålig självkänsla kan även orsakas av andra omständigheter, till exempel mobbning.

Det är inte bara barn som berörs av mobbning, vuxna kan även utsättas för mobbning på arbetsplatsen eller någon annan form av avvisning från gruppen.

Men, det är inte bara dåliga erfarenheter från barndomen eller mobbning senare i livet som orsakar dålig självkänsla.

Det avgörande för dålig självkänsla är den egna förmågan att hantera sin sårbarhet.

Den dåliga självkänslan behöver heller inte vara långvarig eller permanent.

Du kan förändra din syn på dig själv genom att utveckla din medkänsla; medkänslan mot dig själv och andra.

Låg självkänsla

foto av kvinna med suddig bakgrund

Människor med dålig självkänsla är känsliga för depressioner, oro och ångest och det kan vara svårt att må riktigt bra.

Har man dålig självkänsla är man nästan hela tiden upptagen med att försöka göra rätt eller prestera bättre och det kan vara svårt att delta aktivt i sociala sammanhang.

Det blir ofta problem i relationer för att man antingen blir för beroende och andras godkännande eller så är man överdrivet självupptagen och distanserad för att de inte ska upptäcka hur “dålig” man är.

Lider man av dålig självkänsla är man ytterst känslig för kritik och motgångar.

Har man lätt för att tolka händelser negativt får man på så sätt bekräftat att man är dålig.

Obetydlig information från andra människor i ens omgivning uppfattas som negativ och man kan helt enkelt missa allt det positiva som sagts.

Man bortförklarar eller ignorerar information då den inte stämmer överens om vad man själv tycker om sig själv.

Rädslan för misslyckande hindrar en från att skaffa sig nya erfarenheter som kan förändra tankarna och känslorna man har om sig själv.

Låg självkänsla innebär att positiva saker och händelser i vårt liv tillskriver man andra människor medan allt negativt har att göra med en själv.

Det är lätt hänt att detta blir en ond cirkel som bara växer och påverkar våra tankar, känslor och beteenden.

Prestationsbaserad självkänsla

Modern affärskvinna på kontoret med kopieringsutrymme

Har man låg självkänsla är det vanligt att man har det som kallas prestationsbaserad självkänsla som påverkas av vad andra anser om våra prestationer.

En sådan självkänsla gör oss otroligt känsliga för kritik och andras åsikter.

Prestationsbaserad självkänsla kan göra det svårt att sätta gränser, säga nej eller framföra sin åsikt och kan vara orsaken till att vi börjar grubbla, vara oroliga och få utmattningsdepression.

Sund självkänsla

kvinna med svart hatt som står vid trädet

Bra och sund självkänsla är inte så känslig för andras åsikter och värderingar och den växer i miljöer där du får känna dig omtyckt och betydelsefull för andra människor.

Du känner oftast att du duger bra som du är och du har en inre känsla av att vara accepterad.

En sund självkänsla gör att vi beter oss på ett socialt accepterat sätt och är måna om och värdesätter våra relationer till andra människor i vår omgivning: på arbetsplatsen, i familjen och bland vänner.

Om omgivningen känner sig väl till mods bidrar till att relationen känns bra för alla.

Vi vill verkligen inte bli uteslutna ur gemenskapen på grund av vårt beteende och detta gör att sund självkänsla till viss del påverkas av andra människors omdömen.

Om du har en stabil självkänsla känner man sig ofta trygg och bekväm i sig själv och då är det ofta lättare att vara nyfiken och öppen tillsammans med andra människor.

Våra egna värderingar om vad som duger, är fint nog eller tillräckligt bra måste dock få styra lika mycket, om inte mer.

svartvitt foto av kvinna som poserar i svart klänning

Det bästa vore dock om det finns en bra balans mellan ens egna och andra människors åsikter om personliga egenskaper och prestationer.

En stabil självkänsla gör att man tar bättre hand om sig själv. Man sover bättre, äter bättre och tar mer hand om sig själv. Du kan även sätta gränser som är rimliga.

Människor som har en bra självkänsla och positiv inställning till sig själva hanterar svårigheter och motgångar mycket lättare än människor med negativ inställning till sig själva och sitt egenvärde, med andra ord människor med låg eller dålig självkänsla.

En person som har en bra och stabil självkänsla uppfattas ofta som trygg av andra människor i sin omgivning.

Har du en stabil självkänsla är det också lättare att anse omgivningen som vänlig och accepterande vilket i sin tur leder till att det är enklare att skapa bra relationer

le kvinna håller kopp kaffe

En god självkänsla gör att vi har en bra insikt när vi värdesätter oss själva och det vi åstadkommer. Ingen kan vara omtyckt av alla och alltid vara bäst i allting.

Vi är bra som vi är, även när vi vaknar på fel sida sängen.

Självkänsla, självförtroende och självbild betyder inte samma sak utan det är olika ord som beskriver känslorna du har om dig själv, vad du tror att du klarar och vem du anser att du är.

Grunden för självkänslan läggs ofta i barndomen. Om du inte fått tillräckligt med stöd, kärlek och trygghet som barn så finns det olika saker du kan göra för att kunna se mer positivt på dig själv.

Bra självkänsla innebär att:

-Du inte påverkas nämnvärt av vad andra säger eller tycker och tänker.

-Det är helt okej för dig om allt inte är bra eller inte blir som du tänkt dig.

-Du kan göra bort dig ibland och skratta åt det.

-Du har accepterat att alla kanske inte tycker om dig.

-Du kan säga både ja och nej till saker och ting.

-Du ber om hjälp när du behöver.

-Du är värd att må bra och gör saker som får dig att må bra.

-Du provar nya saker och vågar misslyckas.

-Du kan vara den du är, se ut som du vill och tycka vad du vill.

Fem bra sätt att få en bättre självkänsla

kvinna som sitter på fönsterbrädan och tittar ut genom fönstret

En bra självkänsla får man ofta med sig redan från uppväxten, men det går även att förbättra sin självkänsla.

Självkänslan kan bli bättre och stabilare av bra erfarenheter och om du befinner dig i en omgivning där du möts av respekt och omtanke.

Positiva tankar

Flicka på stranden som håller ögonen på solnedgången

 

Börja tänka positiva tankar, förr eller senare kommer du att tro på dem.

Positiva inre bilder hindrar oro och ängslan och har en lugnande och peppande effekt.

Du lurar hjärnan med att tro att du redan klarat av svårigheterna du har framför dig.

Föreställ dig situationer och hur du klarar av dem.

När du väl befinner dig i situationen som du föreställt dig vet du hur du ska reagera och lyckas.

Prova nya saker

ung kvinna i biblioteket

Det kan vara bra att prova nya saker och hamna i nya situationer, även om det till en början är jobbigt.

Det är viktigt att vara envis och prova fler gånger innan man bestämmer sig för om det nya beteendet eller situationen är bra för dig.

Det kan ta en tid innan man ser hur de nya situationerna påverkar dig.

Det som kan kännas jobbigt en dag kan vara väldigt utvecklande och givande senare.

Genom att våga kan du få nya erfarenheter som stärker självkänslan.

Detta kan bidra till att du börjar ta dig själv och dina önskningar och behov på allvar.

Vad är du bra på?

kvinna hoppar utomhus i stadsmiljö

Vår självkänsla växer när vi når framgång eller är bra på någonting som vi tycker om.

Du kanske är bra på att organisera och det nalkas en aktivitet efter arbetet med kollegorna?

Varför inte vara den som organiserar allt?

Enligt psykologer är det viktigt att veta vad vi är bra på och förstärka dem, både privat och på jobbet.

Acceptera komplimanger

glad ung kvinna som får beröm på jobbet

När vi inte mår bra så hör vi inte det positiva när någon försöker muntra upp oss.

Komplimanger är någonting som alla mår bra av och som vi behöver få höra.

Istället för att ignorera komplimanger – ta emot dem och uppskatta dem, det kommer att vara värt det på sikt.

Lär dig att svara tillbaka och tvinga dig till att göra det.

Snart kommer det att gå automatiskt och du kommer att inse att människor inte säger snälla saker för att vara snälla – de menar vad de säger.

Be om hjälp

två vänner som sitter på soffan och löser problem

Ibland kan man behöva hjälp för att förändra och bearbeta negativa tankar och känslor om sig själv.

Att prata med andra i sin omgivning eller att läsa en självhjälpsbok kan vara bra.

Ibland behöver man dock hjälp med att genomföra förändringarna och då kan professionell hjälp vara ett bra alternativ.

 

Har Du Dålig Självkänsla? Fem Goda Råd För Hur Du Förbättrar Den