Skip to Content

Horoskopets 3 Mest Intuitiva Kvinnor

Horoskopets 3 Mest Intuitiva Kvinnor

Varje stjärntecken har någonting de är bra på men dessa tre stjärntecken kan känna av det andra människor inte kan se.

Den naturliga instinkten hos de tre kvinnorna i horoskopet, i kombination med deras kvinnliga instinkt, slår nästan aldrig fel.

Fiskarna

fiskarna

Fiskarna är shamanen i horoskopet.

Som det sista stjärntecknet i horoskopet har de lärt sig livets alla läxor och förstår därmed livets alla aspekter bättre än något av de andra stjärntecknen.

Kvinnliga fiskar får konstant ledtrådar via upplevelser och drömmar.

Det sägs ofta att de är känsliga men vad som missuppfattas är att de är inte känsliga på det barnsliga och gråtmilda viset utan att de påverkas känslomässigt av händelser i deras omgivning.

Deras härskare, Neptunus, är förknippad med drömmar och synska förmågor.

Därför kan en Fiskarna ha förmågan att se saker och ting som människor normalt inte kan se, även om de är helt omedvetna om det.

Kvinnor med planeter i detta tecken är revolutionerande inom andliga områden.

Vad som är ännu mer fascinerande är deras förmåga att känna människor på ett mer kollektivt sätt.

De engagerar sig för en grupp människor och vill få till positiva förändringar i samhället.

Det är orsaken till att de ofta är förespråkare för mänskliga rättigheter, djurens rättigheter och liknande frågor.

Som ett stjärntecken med flera egenskaper i Vattnets element är de snabba med att anpassa sig till förändringar och se saker och ting ur ett annat perspektiv.

Fiskarna är ett stjärntecken med breda egenskaper och därför sträcker sig deras omtänksamhet till att gälla alla människor i samhället och inte bara en grupp.

Kräftan

Kräftan

Kvinnor i Kräftans stjärntecken har en otrolig observationsförmåga och de har en naturlig begåvning när det gäller att genomskåda andra människors sanna avsikter.

Deras största problem är att de inte litar på sin egen instinkt.

De har nästan alltid rätt men de har en tendens att ändra sig eller bortförklara händelser gällande människorna de älskar.

Det sägs att Kräftan är familjeinriktad men i en vidare bemärkelse betyder det att de har förmågan att få alla att känna sig välkomna, känna samhörighet och gemenskap och känna sig som en del av familjen.

Det är en av den kvinnliga Kräftans största gåvor.

De känner instinktivt vad andra människor behöver och de anstränger sig alltid för att tillgodose det.

Om du behöver be om råd, fråga en kvinna i Kräftans tecken.

Hon kommer att veta vad ditt hjärta behöver bättre än du själv eftersom hon kan se igenom din rädsla och ditt ego.

Kvinnliga Kräftor är helare som vill sprida sin moderliga kärlek till resten av världen.

Vattumannen

vattumannen

Det är inte överraskande att Vattumannen är en av de mest intuitiva stjärntecknen.

Med Uranus som härskare, planeten som förknippas med innovation, upptäckt, nyheter och upplysning, försöker de förstå det som för de flesta andra stjärntecknen är utom räckhåll.

Kvinnliga Vattumannen är viljestarka och oresonliga i sina beslut eftersom de tror starkt på sin instinkt och alltid ser fram emot framtiden.

Medan andra instinktiva stjärntecken på något sätt försöker komma åt den här instinktiva informationen på mer mystiska och själsliga sätt, har Vattumannen en mer jordnära och proaktivt tillvägagångssätt i allt de gör.

Kvinnliga Vattumän kan ofta påträffas som ledargestalter i alternativa grupper som förespråkar människors frihet och jämställdhet.

De är visionärer; de ser mycket mer än övriga.

I deras driv och arbete för en bättre värld är de framgångsrika i att släppa sina egon för att tillbringa liv med att osjälviskt jobba för ett högre syfte.